ŠPORT IN MLADI

V Invictusu strmimo k temu, da poskušamo v naših člankih zajeti širok spekter tematik, ki zajemajo zdrav način življenja nasploh. S tem želimo ozaveščati in spodbujati čimveč ljudi k temu, da se redno rekreirajo, pazijo na prehrano in pri tem ne zanemarjajo niti svojega psihičnega zdravja. Trenutno traja september mesec, začele je šola in obveznosti, ki jih šolsko leto zajema, zato se bomo tokrat osredotočili na naše najmlajše in zakaj je fizična aktivnost zanje toliko pomembna.

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da fizična aktivnost za otroke in mlade zajema igranje, razne športe, vsakodnevna opravila, športno vzgojo, aktivnosti v sklopu šole in nenezadnje tudi aktivnosti, ki se jih najmlajši lotijo doma. Z namenom izboljšati fizično stanje nasploh, kardiovaskularni sistem, kosti in presnovo je priporočljivo naslednje:

  • otroci stari med 5 in 17 let morajo na dnevni ravni opraviti vsaj 60 minut moderirane oz. živahne fizične aktivnosti
  • fizična aktivnost, ki traja več kot 60 minut doprinese dodatne zdravstvene prednosti
  • elika večina omenjene dnevne aktivnosti naj bo aerobna, vsaj trikrat tedensko pa naj aktivnost vsebuje tako vadbo, ki krepi tudi mišice in kosti (za otroke to lahko pomeni tudi tek ali skakanje, ki dokazano krepi kosti)

Fizična aktivnost, ki jo omenjamo in, ki jo svetuje svetovna zdravstvena organizacija velja za vse zdrave otroke stare med 5 in 17 let, razen v primerih, ko je prisotno določeno zdravstveno stanje. Gre za to, da omenjenih 60 minut dnevne aktivnosti lahko akumulirajo tudi postopoma, recimo 2x po 30 minut, torej ni nujno, da neka rekreacija traja 60 minut zaporedoma. V kolikor je mogoče in v kolikor to svetuje in potrdi tudi zdravnik, je enaka mera aktivnosti priporočljiva tudi za otroke z nekaterimi posebnimi potrebami, seveda pa ponavljamo – v dogovoru z zdravnikom. Za otroke oz. mlade, ki niso že sami po sebi dovolj fizično aktivni pa je priporočljivo, da se rekreacije lotijo postopoma tako, da s časom dosežejo določen nivo kondicije. Tako se bodo izognili morebitnim poškodbam ali zapletom, pretiravanje je torej odsvetovano, vsekakor pa je kakršnakoli normalna fizična aktivnost v sklopu zgoraj omenjene rekreacije boljša kot nič.

Prednosti fizične aktivnosti za mlade:

  • razvijanje zdravega mišičnoskeletnega tkiva (kosti, mišice, sklepi)
  • razvijanje zdravega kardiovaskularnega sistema (srce in pljuča)
  • razvijanje živčevja (koordinacija in kontrola gibov)
  • vzdrževanje zdrave telesne teže

Fizična aktivnost in vadba je bila večkrat dokazano povezana s psihološkimi koristmi, ki jih lahko imajo od vadbe mladi (ter starejši) in sicer izboljšana kontrola simptomov anksioznosti, nenazadnje pa tudi depresije. Razni športi pa pri mladih vplivajo na to, da otroku omogočijo razvoj samozavesti, izražanja, socialnih stikov in integracije, torej razvoj zdravega druženja in socializiranja. Posledica omenjenih prednosti in koristi je manj možnosti za uživanje substanc kot so alkohol, razne droge in tudi tobak, več pa možnosti, da bo otrok v šoli bolj uspešen.